Webkurs: Bålstabilitet via andningen 2

Avsnitt 2 – Bålmuskler och frigörande andningsövningar

I det här avsnittet ska vi få lära oss om vilka muskler vi avser när vi pratar om bålen och vår bålcylinder, och vi ska få känna på några övningar som kan hjälpa till en friare andning.

Vi kan tänka oss vår bål som en cylinder. Upptill avgränsas den av diafragman, nedtill avgränsas den av vår bäckenbottenmuskulatur och runt omkring avgränsas den av våra magmuskler, och främst tänker jag på transversus abdominis samt de inre och yttre obliquerna. De ligger som ett skikt runt vår bål och bildar “väggen” i vår bålcylinder. Det finns även andra bålstabiliserande muskler som t.ex. höftböjarna och multifidi, som är en ryggmuskel. Namnen på de här musklerna är inte det jag tycker är viktigast att komma ihåg, utan jag är ute efter att vi ska förstå den kombinerade funktionen.

Bålcylindern
Bålcylindern utgörs av olika muskler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom ska vi komma ihåg att locket, väggen och botten inte är isolerade för sig, utan musklerna går ihop och har gemensamma kontaktpunker, så det är endast den förenklade bilden av en cylinder jag använder, det ser inte riktigt så ut i verkligheten.

Diafragman är … vår viktigaste andningsmuskel.

Diafragman är kupolformad och den är vår viktigaste andningsmuskel. När vi andas lugnt står diafragman för större delen av arbetet, men den får även hjälp av muskler mellan revbenen. Utandningen sker passivt, dvs utan aktiv muskelkontraktion. Vid hård träning blir andningen forcerad och då kan ett flertal muskler, t.ex. olika halsmuskler, hjälpa diafragma med inandning medan utandningen assisteras av flertalet bålmuskler.

Bäckenbottenmuskulaturen består av  muskler i tre lager och de är placerade som en skål i bäckenet, om man ser dem ovanifrån. Har man fött barn kan ibland koordination och muskelstyrka i bäckenbottenmuskulaturen vara påverkad, och då kan en god andning var ett led i dess uppbyggnad.

Andning är något så enkelt som luft in och luft ut för att flytta syre och koldioxid till och från våra celler. Innan vi börjar prata om hur vi andas ska du nu få pröva på några övningar för att frigöra din andning.

Jag hoppas nu att de här övningarna har hjälpt dig ta några sköna, djupa andetag. Fortsätt andas fritt tills nästa avsnitt. Då ska vi prata om hur vi andas. Vad är det egentligen som händer?