English-Swedish vocabulary

Aids – Hjälper

Bended straight – Böjd rakt fram
Bending – Böjning

Canter – Galopp
Cavesson – Kapson
Chest rotation – Bröstkorgsrotation
Change of hand – Byta varv
Change of rein – Byta varv
Circle – Volt
Collection – Samling
Curb – Stångbett

Direct rein – Direkt tygeltag

Extension – Ökning

Flexion of neck – Ställning

Gaited horse – Gångartshäst
Ground work
– Groundwork

Half pass –  Diagonalsluta

Indirect rein – Indirekt tygeltag

Leg – Skänkel
Longe line – Longerlina
Longeing – Longering

Pirouette – Piruett

Quarters in – Sluta

Rein – Tygel
Renvers – Förvänd sluta

Seat – Sits
Seat bone – Sittben
Schooled halt – Skolad halt
School halt – Skolhalt
Shoulder in – Öppna
Snaffle – Tränsbett
Stelling – Ställning

Transition – Övergång
Travers – Sluta
Traversal – Diagonalsluta
Trot – Trav

Versade – Öppna
Volte – Volt

Walk – Skritt
Whip – Spö