All bra träning är bra träning

Idag arbetade jag Mira från marken, i groundwork, cross-over samt longering. Det är riktigt nyttigt att kliva ner från ryggen emellanåt och jobba från marken. Man ser hur utvecklingen har framskridit på ett annat sätt än det man ser och känner när man sitter på.

Jag började i stillastående i cross-over positionen med att flytta fram och bakdel. Jag växlade alltså mellan öppna och sluta både genom att flytta bakdelen in och ut och genom att flytta framdelen in och ut. Om jag står i groundwork-position är det inga som helst problem, men just när jag står i cross-over position vid bakbenet är det lite svårare då jag är placerad annorlunda och vi är helt enkelt inte så vana vid positionen.  Det är dock jättenyttigt för hästen att variera positionen man står i och det tydligggör hästens förståelse för hjälperna också. Oavsett var jag står runt hästen så betyder signalerna alltid samma sak.

I groundwork jobbade jag lite extra med samlingen idag, med skolhalt och skolskritt. Inte just för att med alla medel få henne att samla sig och bära mer vikt på bakbenen, men när jag släpper henne framåt efteråt får vi en riktigt fin, framåtgripande skritt. Den skritten kommer inte helt naturligt utan hjälpen jag får av samlingen men det är förstås den jag vill ha i mitt normala skrittarbete. Mira är ju lite sävlig men just samlandet är ett fint knep att ta till för att få en bra skritt. Även travövergångar kan hjälpa till för att få en bra skritt.

All bra träning för den totala kunskapen framåt.

I longerarbetet jobbade jag lite med skolorna, och speciellt travslutorna var jag  mycket nöjd med. Där hade vi en riktigt fin kvalitet idag och där såg jag väldigt tydligt hur ridträningen har framskridit. All bra träning för den totala kunskapen framåt. Oavsett om jag bara rider i ett år och sedan prövar på att longera, eller om jag bara tränar från marken ett år och därefter sitter upp så kommer allt att ha förbättras, även det jag inte aktivt har tränat på. Det beror förstås på att hästens rörelser har förbättrats under träningen och dem tar hästen med sig överallt, oavsett om den för tillfället rids eller markarbetas. Jag minns en häst som Celina Harich tränade. Den var väldigt svår att träna från marken och galopp på longerlina var uteslutet då hästen var för obalanserad. I princip red hon bara under ett par år, med lite inslag av markarbete. När hon sedan prövade galopp på longerlinan efter väldigt lång tid så fungerade det, eftersom hästen stärkts under övrigt arbete.

Man måste helt enkelt lyssna på hästen och se sin egen kapacitet – hur tränas hästen på bästa sätt? Är det från marken jag utvecklar hästen bäst eller medan jag rider den? Vad behöver jag som människa träna på? Behöver jag själv träna på arbete från marken eller är det ridning som krävs? Vad tycker vi är roligt? Utifrån alla dessa parametrar får man lägga upp sin träning. Kanske man intensivtränar groundwork, longering eller ridning i perioder och skiftar mellan dessa olika former? Eller är det bättre för just er att någon dag träna groundwork, någon dag longera och någon dag rida? Allt beror på ekipaget och dess mål med träningen.