Bålstabil ridning – Placera dina sittben och svans

Var placerar du dina sittben när du rider? Är det något som du tänker på eller är det kanske så att hästen placerar dem där den vill ha dem?

Sittbenen vill vi placera så att hästen böjer sig runt det inre sittbenet och omsluter, “kramar”,  ditt inre ben med sin bål. Det inre sittbenet ska placeras på sidan av ryggraden men var, lite närmare eller lite längre ifrån ryggraden, framåt eller bakåt, beror på den individuella hästen. Det yttre sittbenet ska vi lyfta upp så att vi inte trycker ner hästens utsida. Vi vill sitta på båda sittbenen, men det gör vi först när hästen roterar sin bröstkorg och därmed lyfter upp sin ytter sida till ditt sittben. Om vi “söker” hästens utsida genom att trycka ner vårt yttre sittben hindrar vi bröstkorgens rotation och hästens eget lyft av utsidan. Det förhindrar böjning och ställning och hästens förmåga att kliva fram ordentligt med bakbenen. Höjningen av ytter sittben skapar en liten “knyck” i din egen yttersida, se bilden, du drar alltså ihop den och blir skålad i utsidan och lång och rak på insidan.

Den vänstra bilden visar en rak ryttare och den högra bilden visar hur ytter sittben har dragits upp (vänster). Utsidan blir då skålad och insidan rak och lång.

Sittbenen ska peka rakt nedåt. Sitter man och lutar sig framåt pekar de lite bakåt och om man sitter och lutar sig lite bakåt pekar de framåt. Har du inte gjort det tidigare så sätt dig i boxen. Tänk dig att du har en stor svans som hänger ner från din svanskota. Min svans är en stor luddig vargsvans. Hur ser din svans ut? Hur hänger den? Rakt ner, eller har du kanske dragit in svansen mellan benen eller gör du som arabhästarna ofta gör och drar svansen rakt upp i vädret? Tänk dig att det hänger en stor tyngd i din svans som drar den rakt neråt. Experimentera lite i sadeln när hästen står stilla genom att luta dig framåt, luta dig bakåt, framåt, bakåt osv. med fokus på dina sittben. Först lite större rörelser, och därefter mindre och mindre tills du har hittat din mitt. Där vill du sitta och där hänger din svans rakt ner! Kan du sitta kvar med sittben och svans rakt neråt när hästen börjar röra sig?