Stillastående arbete och skolad halt

I det stillastående arbetet blir hästen förståelse för hjälperna väldigt synlig och du tränar på tydligheten i din egen hjälpgivning. Din hand tränas att ge och ta emot information. 

Under groundwork-arbetet och inlärningen av hjälperna har vi dels jobbat med hästen stillastående och dels i skritt. Nu vill vi börja jobba mer aktivt i stillastående. Det är en väldigt bra övning och det tydliggör vår egen hjälpgivning och hästens förståelse av hjälperna. Vi tränar oss dessutom i att både ge och ta emot information med vår hand.

Stanna hästen och stå framför den, precis som en vanlig groundworkposition. Be om ställning och böjning åt ena hållet och be hästen göra en stillastående öppna. Jag brukar be om öppnan genom att flytta in ytter bog. Eftersom hästen fortfarande ska stå stilla så blir det bara en viktförskjutning, att mer vikt läggs på inner framben. Därefter för du ut bogen och ber om en sluta, dvs. att bakdelen vrider sig lite inåt, genom att föra upp spöet över ryggen mot ytter bakben. Att växla mellan öppna och sluta i stillastående är väldigt mjukt och enkelt om hästen är lösgjord. Om det är hårt och kantigt så gå inte in med mer kraft utan försök känna efter var det sitter fast någonstans och be därefter denna del att mjukna.

Att växla mellan öppna och sluta i stillastående är väldigt mjukt och enkelt om hästen är lösgjord.

När det går att växla mellan öppna och sluta börjar vi lägga in fram och ned växlat med samling. Vi ber om öppna och fram och ned samt sluta och samling. När du ber om sluta och samling så lyft hästens huvud lite. Eftersom huvudet sitter ihop med höften så kommer ett höjt huvud leda till en sänkt höft, och för att sänka höften måste bakbenen vinklas. Om man missar att höja huvudet blir det lätt så att hästen bara skjuter vikten bakåt, med raka knän, och då fås ingen samlande effekt.

Att flytta så här mellan fram och ned och öppna och sluta med samling innebär att skola halten. Så småningom kan hästen ta mer och mer vikt på bakbenen och då får man till slut en skolhalt, där bakbenen vinklas rejält och tar vikt samtidigt som inner framben lyfts för att det inte får plats att stå rakt under hästen mer.

Kom ihåg

  • Om det inte går lätt att växla mellan öppnan och slutan beror det på spänningar, som du först måste lösa upp innan du återgår till att växla mellan öppnan och slutan.
  • Fram och ned och öppna.
  • Samling och sluta.