Longering

I longeringen rör sig hästen på en större volt runt om oss. I denna position behöver vi inte röra oss lika mycket som hästen, och den passar därmed bra för arbete i både skritt, trav och galopp.

När arbetet I groundwork fungerar hyfsat är det dags att pröva på longeringen. I longeringen använder du precis samma hjälper som de du använder i groundwork. Skillnaden är att du inte längre går baklänges framför hästen utan du står vänd mot hästen, mage mot mage. Dessutom är hästen lite längre bort från dig när du longerar jämfört med när du jobbar i groundwork. Denna distans mellan dig och hästen kan också göra det lite svårare att kommunicera, men det är bara att öva så blir det snart lika lätt som i groundwork.

longerposition
Positionen som används vid longering är mage mot mage, med en ”leende” longerlina.

Det är viktigt att tänka på att hela tiden släppa efter på longerlinan. Den ska vara ”leende”, dvs det ska vara slack i linan när du inte använder den. Givetvis får man använda linan och ta ett tag när det behövs men man får aldrig hålla kvar. Håller man fast i linan måste hästen spänna musklerna runt nacken för att skydda sig själv och då får man aldrig avslappning och därmed aldrig en god böjning och ställning. Dessutom får man aldrig rycka i linan. Man får ta ordentligt om situationen kräver det, men ”segdra” så att linan långsamt sträcks så att det inte blir ett plötsligt ryck i nacken och släpp sedan efter på linan .

Hur långt ifrån hästen du befinner dig beror på er utbildning. I början går man nära så att man når hästen med spöet och efter hand som er kommunikation förbättras kan man förflytta hästen längre ifrån sig. Det innebär förstås att du får gå mer i början då du måste följa med hästen så att volten inte blir för liten.