Att gå baklänges – hitta din egen kropp

Genom att fokusera en stund på din egen kropp och känna efter hur du själv rör dig börjar du utveckla din kroppsmedvetenhet. Du hittar voltspåret i den egen kropp och kan därmed förmedla känslan av böjning till hästen.

Jamen, så var det det där med att själv gå baklänges.  Handen på hjärtat, om du inte arbetet i groundwork förr, hur lätt är det att gå baklänges på en volt? Blir det en rund volt eller blir den äggformad, eller kanske ytterligare någon konstrik form? Är det inte väldigt lätt att snubbla på sina egna fötter? Och ska man verkligen samtidigt hålla koll på hästen? Ja det ser så lätt ut men i början kan det var svårt att få till en rund volt och då kan det vara bra att öva lite på egen hand, utan häst.

Är det inte väldigt lätt att snubbla på sina egna fötter?

Börja med att gå framlänges på en volt. Eftersom du så småningom vill att hästen ställer och böjer sig i volten så ska du göra detsamma. Det innebär att du vrider dig en liten aning inåt i volten. Ytter axel och ben ska vara lite framför inner axel och ben om du skulle stanna på volten. Huvudet böjer inte mer än resten av kroppen, dvs titta inte in mot mitten mer än att hela din kropp hänger med.

hitta-din-volt1crop
Vare sig du går framlänges eller baklänges på volten ska du jobba med din egen böjning. Vrid dig en aning in mot mitten, lika mycket i hela kroppen, från fötterna till huvudet.

Om du nu börjar titta ner på dina fötter, hur rör de sig? Tårna ska peka lite inåt och hälarna lite utåt. Går fötterna bredvid varandra eller är det en fot som vill snedda ut mot den andra foten? Försök att aktivt gå som om du gick på ett runt järnvägsspår. Fötterna går på varsin skena, parallellt bredvid varandra och korsar aldrig varandra. Eftersom spåret är runt måste tårna peka lite in och hälarna lite utåt. Träna på detta, och lägg sedan till resten av din kropp. Försök mjukna så mycket som möjligt i hela din kropp. Sänk din egen inner höft när du tar ett steg med ditt innerben.  Andas djupt och bara slappna av.

Fötterna går på varsin skena, parallellt bredvid varandra och korsar aldrig varandra.

När det börjar kännas lite vant att gå framlänges på volten så är det dags att vända håll och gå baklänges. Precis som du gjorde framlänges så börja titta på dina fötter. Fötterna ska fortfarande inte korsa varandra utan bara följa sina järnvägsskenor i marken, med hälarna en aning utåt och tårna en aning inåt. . Mjukna i din inner höft, vrid dig en aning inåt, andas djup och le stort! Du utforskar din kroppsmedvetenhet och det har man alltid nytta av, vare sig det är för hästträningens skull eller i vardagen.

Kom ihåg

  • Ju bättre du känner din egen kropp desto lättare blir all hästträning.
  • Vrid din egen kropp en aning in i volten.
  • Tårna pekar lite in mot voltens mitt och hälarna pekar ut från volten
  • Tänk att du går på ett järnvägsspår, skenorna är parallella men korsar aldrig varandra.