Travlongering

Nu är det äntligen dags att börja jobba i traven. Det är dags att hitta rena travövergångar och vi börjar titta lite mer på diagonalerna i öppna och sluta. Här kommer även lite tips på vad man gör när det inte går som det var tänkt.

När det fungerar lite hyfsat att longera i skritt är det dags att pröva i trav. I början kan det vara lättast att bara smacka på och mana fram hästen i trav.  Beröm massor när hästen börjar trava. Ganska snabbt vill man dock skaffa sig en viss trav-signal, ett röst–kommando som betyder trav. En del hästar har lätt för trav och en del har lite svårare. Speciellt gångartshästar kan ha svårt att hitta en ren travtakt i början. För att göra det hela lite lättare bör man känna till att trav och öppna hör ihop medan galopp och sluta hör ihop.

…trav och öppna hör ihop medan galopp och sluta hör ihop.

När du ska börja jobba med traven, gå i skritt in i en öppna för att aktivera inner bak ordentligt. Därefter ber du i öppnan om en travövergång. Hjälp hästen att hålla takten. Säg den högt för dig själv, 1-2-1-2, takt, takt, takt, vilket ord du nu vill säga men säg det högt nog så att du själv hör det. Genom att du hör takten blir det också lättare att hålla den i din kropp. I takt med att inner bakben ska lyftas så lägg på en liten spöimpuls för att ännu mer förtydliga takten. För att göra den ännu lättare kan du själv ”trava” på plats, i travtakten. Jag kan då börja jogga på stället och tydligt hålla travtakten i min egen jogg. Jag gör detta bara i själva starten av traven och jag springer inte med i longeringen. Det blir man snabbt trött av och när man blir trött tappar man sin egen koncentration och förmåga att både ge och ta emot fina signaler. Glöm inte att du vrider hela din kropp för att be om öppna. Vrid dig i riktning framåt, så att du tittar mer framåt i rörelseriktningen. Din ytter axel och ditt yttre ben kommer närmare hästen och samtidigt bjuder du in ytter bog genom att din inner axel och ditt inre ben vrider sig bort från hästen, precis som i skrittlongering.

Vanliga problem som man kan stöta på i det här läget är att hästen faktiskt inte flyttar ut inner bakben utan den går bara vidare som om ingenting har hänt. Då får man var lite mer enträgen med spöet och se till att inner bak faktiskt flyttar ut. Det är inte ok att hästen ignorerar dina hjälper. Den måste inte göra rätt men den måste försöka. Det här är verkligen superviktigt! I det här läget vill du inte lära hästen att det är ok att ignorera dig, utan var väldigt, väldigt petig med att få ett svar när du lägger på en hjälp. Kanske hästen bara springer iväg istället för att flytta ut inner bak? Ja då är det dags att ta en förhållning i longerlinan och se till att bakbenet flyttar ut. Sakta av till skritt om du inte lyckas i travstarten. Det tydliggör och sedan kan du pröva sätta igång i trav på nytt.

Det är heller inte ovanligt att hästen flyttar ut bakbenen, men att den samtidigt faller ut på ytter bog, alltså att hela hästen försvinner iväg utåt. Då är det är otroligt lätt att börja dra i longerlinan för att få in bogen, men att dra i linan får bara hästen att förböja sin hals. Det är bogen du ska ta in och den vet vi ju att man flyttar in med spöet på ytter bog (över manken). Fungerar det inte? Hästen kanske bara springer runt dig som en förböjd gurka och flyter ut mer och mer? Sakta av till skritt och pröva att ta in bogen. Fungerar inte det? Sakta av till halt och flytta in bogen. Hitta det tempo där övningen fungerar i! Du kan få upprepa detta hundratals gånger men visa bara tålmodigt vägen så fixar ni det till slut.

Hitta det tempo där övningen fungerar i!

Be därefter om en skrittöppna och kom fram i trav igen. Flytta ut inner bak och ta in ytter bog om den faller ut. Först måste alltid bakbenen på plats och därefter kan man fokusera på bogen. Att direkt fokusera på bogen och börja försöka få in den leder i regel bara till att bakbenen inte längre går in till tyngdpunkten och du vill definitivt alltid fokusera på att först få igång motorn (bakbenen in till tyngdpunkten) och därefter kan du fokusera på styrningen (få bogen framför bakbenen.)

Nu är det på sin plats att prata lite om diagonalerna. I öppnan är det inner bakben och ytter bog som är den viktiga diagonalen och i slutan är det ytter bak och inner bog. När man gör dessa övningar kan man växelvis behöva jobba med bakben respektive framben. I öppnan ber jag först inner bakben att kliva in och arbeta mer, sedan för jag spöet mot ytter bog och ber den att komma in så att bogen kliver på framför bakbenen. Därefter kanske jag ger en impuls igen till inner bak och sedan ber jag ytter bog komma in igen. Det blir ett växelvis arbete. Försöka att titta på hela hästen och se hur den är placerad. Är den mitt emellan hjälperna eller är det någon del som sticker ut? Lägg till den hjälp som behövs för att få hästen mitt emellan hjälperna.

I öppnan är det inner bakben och ytter bog som är den viktiga diagonalen och i slutan är det ytter bak och inner bog.

När det går att sätta igång och trava och du dessutom kan hålla traven på volten så är det dags att pröva på sluta.  I sluta är det diagonalen ytter bak och inner fram som vi fokuserar på. Glöm inte att vrida din kropp, nu så att du titta mer mot bakdelen. Din inre axel och ditt inre ben förflyttar sig närmare hästen och flyttar ut bogen och din yttre axel och ditt yttre ben rör sig längre bort från hästen och be därmed bakdelen att komma in mot dig. På precis samma sätt som i öppnan, om hästen ignorerar din hjälp och inte flyttar in ytter bak, sakta av till skrittt, eller om det behövs så gör halt. Flytta in bakdelen och gå några steg. Gör en ny travstart och försök igen att flytta in bakdelen.

Efter hand som ni blir mer bekväma i traven kan du jobba på mjukare och finare övergångar mellan öppna och sluta, och rundare form. Du kan be om lite samling (vinkla ditt bäcken och lyft ev. tygelhanden lite) och lite ökning (normalt bäcken, flytta tyngdpunkten framåt) i traven. Jobba med mjuka varvbyten och se hur små signaler du kan använda och ändå få svar.

Kom ihåg

  • Öppna hör ihop med trav och sluta hör ihop med galopp.
  • Öppna – diagonalen inner bakben och ytter bog.
  • Sluta – diagonalen ytter bakben och inner bog.
  • Be om trav från en öppna och var noggrann med att hålla takten.