Varvbyte i longering

Genom att smidigt kunna göra ett varvbyte i rörelse under longeringen får du mer flyt i din träning. Här får du tips på hur du lyckas och några exempel på vanliga fel som görs.

Härligt, både öppnan och slutan fungerar även i longeringen, vilket de förstås bör göra om de fungerar i groundwork. Då vill du byta varv och pröva även i det andra varvet. Men hur gör man det? Hur byter man varv? Det går fint att stanna hästen och sedan leda den runt, men för att få lite mer flyt i varvbytet kan vi göra det i rörelse under longeringen.

Först vill vi dock titta lite på olika positioner som finns i longeringen och hur de påverkar hästen. Om vi står i vår vanliga position, mage mot mage, är vi neutrala, men om vi flyttar oss mer framför huvudet så blir vi stoppande och förflyttar vi oss till en position mer bakom hästen verkar vi drivande. Dessa positioner kan du utnyttja om du har en häst som rör sig lite för fort eller för långsamt. Det är även något som vi utnyttjar i varvbytet.

longerstoppandedrivande
När du longerar vill du normalt vara i den neutrala positionen, men du kan även flytta dig mot huvudet eller mot bakdelen för att inta en mer stoppande eller drivande position.

Är det någon som varit med om att hästen helt plötsligt stannar upp och/eller kommer in till dig i mitten under longeringen? Det händer lätt om vi tar för stora kliv jämfört med hur snabbt hästen rör sig runt oss och då hamnar vi i en stoppande position. Men det är just detta vi utnyttjar i varvbytet!

För att göra ett smidigt varvbyte tar vi ett steg framför hästen, mot huvudet så att vi hamnar i en stoppande position. Därefter tar vi några steg rakt bakåt och ber hästen vända in till oss. När hästen har vänt upp mot oss flyttar vi pisken och änden av longerlinan under longerlinan och byter samtidigt hand. Därefter ber vi hästen gå runt om oss och komma ut i andra varvet. Det är en ”vänd igenom volt” som vi gör, ett helt vanligt varvbyte precis som man gör i ridningen. Två halva volter som binds ihop i mitten av ett par raka steg där ställning och böjning byts till nya varvet.

longering-varvbyte
Rörelsemönstret i varvbytet är en ”vänd igenom volten”. Byte av ställning och böjning görs där de två halvcirklarna förenas i mitten.

Det är viktigt att flytta pisken under longerlinan då det blir trångt och stökigt att få plats med piskbytet ovanför linan. Ett fel många gör i början när de lär sig varvbytet är att de tar ett steg mot huvudet för att komma i en stoppande position, men sedan rör de sig inte rakt bakåt utan de fortsätter snett bakåt, i samma riktning som de är på väg i. Det innebär att hästen inte får plats att vända in. Det är även lätt att hästen börjar leda dig. Du börjar helt enkelt springa för att komma runt hästen och du genomför ett vackert varvbyte, fastän tanken var att det var hästen som skulle röra sig runt dig.

Kom ihåg

  • Tag ett steg mot huvudet för att komma i stoppande position.
  • Gå några steg rakt bakåt för att be hästen vända in mot dig.
  • Byt pisk- och longerline-hand under den hängande longerlinan.
  • Spring inte runt hästen utan lät hästen gå runt dig.