Svensk-engelsk ordlista

Böjd rakt fram – Bended straight
Böjning – Bending
Bröstkorgsrotation – Chest rotation
Byta varv – Change of hand, Change of rein

Diagonalsluta – Half pass, Traversal

Direkt tygeltag – Direct rein

Förvänd sluta – Renvers

Galopp – Canter
Groundwork
– Ground work
Gångartshäst – Gaited horse

Hjälper – Aids

Indirekt tygeltag – Indirect rein

Kapson – Cavesson

Longerlina – Longe line
Longering – Longeing

Piruett – Pirouette

Samling – Collection
Sits – Seat
Sittben – Seat bone
Skolad halt – Schooled halt
Skolhalt – School halt
Skritt – Walk
Skänkel – Leg
Sluta – Quarters in, Haunches in, Travers
Spö – Whip
Stångbett – Curb
Ställning –Stelling, Flexion of neck. (Stelling är inte riktigt korrekt engelska men det är det ord som används inom den akademiska ridkonsten.)

Trav – Trot
Tränsbett
  – Snaffle
Tygel – Rein

Volt – Circle, Volte

Ökning – Extension
Öppna
– Shoulder in, Versade
Övergång – Transition