Hjälper

Hjälper är de signaler som du använder för att kommunicera med hästen. Hjälperna är alltid likadana, oavsett om du jobbar från marken eller rider. Genom att kunna flytta hästens bogar och bakdel kan vi börja placera hästen där vi vill ha den och därmed forma dess kropp till en bra rörelse.

Det fina med detta utbildningssystem är att vi inom den akademiska ridkonsten använder precis samma hjälper hela tiden, oavsett om vi jobbar från marken eller sitter på hästen. Vi börjar lära in hjälperna från marken. Man kan börja antingen i stillastående eller i skritt i groundwork-position, beroende på vad hästen har lättast för.

Skänkelhjälper
För att lära in skänkelhjälperna så börja peta med spöet på insidan av bålen, ungefär där din skänkel skulle ligga. Det är en signal som ber hästen flytta ut bakdelen, alltså din innerskänkelhjälp. För att flytta in bakdelen lyfts spöet över ryggen och pekar mot det yttre bakbenet, alltså din ytterskänkelhjälp. Ytterskänkeln kan vara svårare att förstå för hästen och kan med fördel läras in vid en vägg eller staket. I början kan du strunta i ställning och böjning och bara fokusera på pedagogiken, dvs att hästen förstår att själva signalen betyder flytta bakdelen in eller ut. Efter hand som hästen börjar förstå så ber du först om ställning och böjning, och därefter lägger du till skänkelhjälperna, och ber hästen att flytta sig med bibehållen böjning och ställning.

innerskankel
Peta med spöet i skänkelläget för att lära in inner skänkelhjälp.
ytterskankel
Lyft spöet över ryggen och peka mot ytter bakben för att lära in ytter skänkelhjälp.

Tygelhjälper
När vi lär in tygelhjälperna petar vi med spöet på hästens manke där tygeln skulle ligga an. För att lära in den inre tygelhjälpen petar vi på manke på insidan och vi vill då att hästen bibehåller böjningen och förflyttar vikten utåt. Denna viktförflyttning kan man lätt se om man tittar på hästens bogar. När vi vill lära in utsidans tygeltag står vi fortfarande på hästens insida och lyfter spöet över manken och petar på utsidan där tygeln skulle ligga an, och vill nu se en viktförflyttning inåt.

innertygel
Peta med spöet på manken för att lära in inner tygelhjälp.
yttertygel
Lyft spöet över manken och peta på utsidan för att lära in ytter tygelhjälp.

Precis som för skänkelhjälperna gäller pedagogiskt arbete först. Lär hästen att förstå vilken förflyttning signalerna betyder, flytta bogen ut eller in.  När det pedagogiska arbetet är grundlagt vidtar det gymnastiska arbetet. Då ber du om böjning och ställning åt insidan samtidigt som du förflyttar bogen in eller ut. Utsidans tygeltag är ofta lite svårare för hästen att förstå. Trycket på utsidan gör lätt att hästen ställer om och skapar en ny insida av det som vi ville ha som utsida. Då får vi bara be lite tydligare om ställning och böjning inåt, samtidigt som spöet petar på utsidan.

När det pedagogiska arbetet är grundlagt vidtar det gymnastiska arbetet.

Kom ihåg

  • Inner skänkel – peta med spöet i inner skänkelläge
  • Ytter skänkel – lyft spöet över ryggen och peka mot ytter bakben
  • Inner tygel – peta med spöet där inner tygel skulle ligga om du red
  • Ytter tygel – lyft spöet över manken och peta på utsidan av manken