Öka och minska volten

När vi går vidare med groundwork lär vi hästen att flytta både bakben och framben utåt och inåt. Vi lär oss att öka och minska volten med bibehållen böjning och därmed börjar hästen att bära mer vikt på sina bakben.

När du relativt obehindrat kan gå baklänges på volten och hästen håller ett lagom avstånd och följer din kropp, så att den varken smiter ut eller in från volten, kan du flytta ut hästen en aning, så att du ser hela dess insida. Som nämndes tidigare, ungefär så att ditt yttre ben är i höjd med hästens inre benpar.

Nu vill vi börja forma hästen så att den börja bära upp sig korrekt, men för att göra det behöver vi kunna flytta hästens bakdel eller framdel ut eller in från voltspåret. Vi behöver dessutom kunna be om ställning och böjning.

Precis som du tidigare övat på, stanna hästen och be den sänka sitt huvud. Tag ett litet tygeltag inåt för att be hästen ställa sig i nacken. Kan du ta ställningen vidare och be om böjning i hela hästens kropp? Går det att göra åt båda sidorna? Kan du även göra detta gåendes i skritt? I skritt kan det vara jobbigare att böja sig än i stillastående, och ibland kanske hästen kastar upp huvudet. Bara fortsätt lugnt att gå och be hästen att ta ner huvudet, be om ställning och böjning. Om det inte går att göra i skritt så stanna upp och gör det i stillastående, och be därefter om ett steg framåt.

Ta alltså små steg och öka inte mer än att hästen kan bibehålla sin böjning.

Skänkelhjälperna lärs ganska lätt in genom att öka och minska volten, under förutsättning att hästen följer din kropp. Om den inte följer din kropp, så lärs de lättast in som beskrivet under Hjälper. Om du har jobbat mycket med dina ledövningar så följer hästen din kropp, och då ökar du volten genom att vrida dig lite utåt och gå i en spiral utåt. Hela tiden vill du ha en häst som håller ihop kroppen, alltså behåller sin böjning. Om du skulle ta ett jätteskutt en halvmeter ut och öka volten på det sättet finns det ingen möjlighet för hästen att följa efter med rätt böjning. Ta alltså små steg och öka inte mer än att hästen kan bibehålla sin böjning. När du nu ökar volten lägger du samtidigt till spöet i innerskänkelläget, i takt med att hästens inre bakben lyfter från marken. Endast när benet är lyft har hästen möjlighet att ändra dess riktning, och din kropp, din ökning av volten och spöet ger hästen impulsen att ta inner bakben mer utåt, alltså att själv öka volten. Och du, glöm inte att faktiskt fysiskt öka volten också. Det är så lätt hänt att man tänker att man ska öka, så vrider man sin kropp och tänker så det knakar för att få rätt på allt och så slutar det med att man går i en spiral inåt, alltså fysiskt minskar volten istället.

Vrid dig lite utåt och gå i en spiral utåt när du ökar volten.
okavolt-mira
Ökning av volten.

Ytter skänkel lärs in genom att minska volten. Vrid din kropp lite inåt, minska volten i en spiralformad rörelse och se till att bibehålla hästens böjning. Lyft samtidigt spöet över hästen rygg och peka med det mot ytter bakben. Och återigen, glöm inte att fysiskt minska volten.

minskavolten-crop
Vrid dig lite inåt och gå i en spiral inåt när du minskar volten.
Minska volten - slutarörelse
Minskning av volten.

Tygelhjälperna har du redan lärt in när du lärde hästen att följa din kropp. Inner spö på bogen betydde ta bogen utåt och när du använde spöet under halsen på hästen så bad du hästens bog att komma in. För att underlätta för dig vill vi också lära hästen att flytta in bogen genom att föra spöet ovanför manken och peta till på utsidan. Gå baklänges och fokusera på framdelen. Flytta den ut och in för ditt kroppsspråk, och när hästen flyttar in bogen lägger du på spöet, ovanför manken. Snart är det självklart för hästen att flytta både bakdel och framdel in och ut från spåret. Då kan det gymnastiska arbetet ta över efter det pedagogiska, när själva hjälperna lärs in.

Kom ihåg

  • Öka volten genom att vrida dig utåt och gå utåt i en spiral.
  • Minska volten genom att vrida dig inåt och gå inåt i en spiral.
  • Peta med spöet i insidans skänkelläge när du ökar volten för att lära in innerskänken.
  • Lyft spöet över ryggen och peka mot ytter bakben medan du minskar volten för att lära in ytterskänkeln.