Fortsatta ledövningar

Med de fortsatta ledövningarna förfinar du ditt kroppsspråk och snabbar upp hästens reaktioner.  Du överför din egen avspänning och mjukhet till hästen. Ni börjar dansa ihop.

När de grundläggande ledövningarna fungerar hyfsat så kan du börja med fortsättningsövningarna. Här börjar du förfina ditt kroppsspråk och snabbar upp hästens reaktioner. När du stannar, lägger du till vinklingen av ditt bäcken ”ta in svansen mellan benen”, för att förbereda hästen på samling.

Du och hästen kan börja ”gunga” tillsammans. Medan ni fortfarande står stilla, flytta vikten på både dig och hästen framåt och bakåt, så att ni sakta gungar fram, bak, fram, bak.

Börja leka med hastigheterna. Går det att öka på skritten lite så att det blir riktigt långa fina kliv? Går det att minska ner hastigheten till myrsteg? Gör det här endast genom ditt kroppsspråk och genom att variera din egen energinivå.

…genom ditt kroppsspråk och genom att variera din egen energinivå.

Börja lek med hästen, smyg fram ett par steg, stanna, gå fram ett steg, gör halt, backa fem steg, gör halt osv. Hur uppmärksamma kan ni vara på varandra?

När ledövningarna fungerar i skritt så pröva även i trav.

Kan du be hästen böja sig runt dig? För hästen är detta lättast om ni går på en volt. Du går på insidan och hästen går utanför dig. Om du vill att hästen ska böja sig så måste du också böja dig i din kropp. Hur mycket kan du slappna av själv? Kan du föra över det till din häst? Slappna av och vrid dig en aning in mot voltens mitt, så att du hittar rätt böjning. Hittar du en liten ställning i din egen nacke? Kan du föra över denna ställning till hästens nacke? Kanske en liten impuls behövs i tygelhanden?

Ni smälter samman än mer i er gemensamma bubbla.

Kan du och hästen börja gå i takt? Ditt vänster ben motsvarar hästens vänstra bakben och ditt högra ben motsvarar hästens högra bakben. Hur stora eller små steg behöver ni ta? Ni smälter samman än mer i er gemensamma bubbla. Hur mjuk kan du bli i din kropp, och kan din egen avspänning få hästen att spänna av? Följer hästen din kropp, din böjning, din ställning?

Kom ihåg

  • Samla genom att ”ta svansen mellan benen” i din egen kropp.
  • Gunga ihop, fram och tillbaka.
  • Variera hastigheten, även i trav.
  • Böj hästen runt dig genom att själv hitta böjning i den egen kropp.