Ordlista

Vad är det egentligen för konstiga ord som man använder i den akademiska ridkonsten? Är en blank stång välputsad och hur var det där med öppna och sluta? Här får du en kort förklaring av olika ord och begrepp som vi använder inom den akademiska ridkonsten.

Atlas – första nackkotan
Axis – andra nackkotan

Blank stång  Du rider på enbart stångbett. (Ingen kapson eller tränsbett)
Böjd rakt fram Hästen har en jämn böjning och bröstkorgsrotation men rör sig på ett ”rakt spår”, dvs. korsar inte benen. Det kan vara rakt fram längs väggen eller cirkelrunt på en volt. Tänk att hästens benpar rör sig som på ett järnväggspår. Det yttre benparet har ett spår och det inre benparet går på ett annat spår. De två spåren är parallella och korsar aldrig varandra vid böjd rakt fram.
Böjning – Hästens är böjd som en banan jämnt genom hela kroppen, från nacke till svans.
Bröstkorgsrotation -Vid korrekt böjning kommer inner höft att sjunka ner då den går fram och därmed roteras ryggraden en aning så att hästens utsida blir lite högre och insidan blir lite lägre.

Direkt tygeltag – Tas i munnen, t.ex. för ställning.

Groundwork – Arbete från marken. Du går baklänges och är placerad ganska nära framför hästens huvud.

Hjälper – De signaler du använder för att kommunicera med hästen. Den primära hjälpen är sitsen. Sitter du på din häst kan du aldrig ta bort din primära hjälp utan din sits kommer alltid att påverka hästen vare sig du vill eller inte. De sekundära hjälperna är tyglar, skänklar, pisk och sporrar och röst. Dessa kan du låta bli att använda.

Indirekt tygeltag – Läggs på bogarna och flyttar bogen in eller ut.

Kapson – Ett bettlöst huvudlag. Du har en fast eller böjlig metalldel runt hästens nos. Samma funktion som ett tränsbett, dvs du kan använda den för att ställa hästen.

Longe – longerlina eller longering. ”Hästen går på longen” = hästen longeras, ”Använd longen för att sakta ner hästen” = använd longerlinan för att sakta ner hästen.
Longering – Hästen rör sig på en cirkel runt dig och du håller den i en lina.
Lösgjordhet – Hästen är mjuk utan fysiska eller mentala spänningar, och med en ryggrad där kotorna ligger mjukt efter varandra som på ett pärlband, utan knixar. Musklerna arbetar tillsammans och använder endast precis så mycket kraft som behövs för att utföra önskad rörelse.

Piruett – Hästen trampar på stället med bakbenen och kliver runt med frambenen runt bakbenen. Kräver mycket samling. I princip en väldigt centrerad sluta.

Rakriktning – Att få hästen att bära lika mycket med sina båda bakben och ytter benpar trampar i ett spår medan inner benpar trampar i ett annat spår.
Renvers – Förvänd sluta

Samling – Hästen vinklar sina bakben och bär mer vikt på dem.
Skolad halt – Arbete i stillastående. I halten ber du om öppna, sluta, framåt ned och samling.
Skolhalt – En mycket samlad halt där hästen vinklar sina bakben så mycket att den lyfter ett framben.
Sluta – Hästen är böjd genom kroppen och tar bakdelen lite innanför spåret. Ytter bakben bär mer vikt
Stångbett – Ett rakt bett (kan ha en upphöjning i mitten som brukar benämnas med tungfrihet) med skänklar som ger hävstångseffekt. Dess effekt är att få hästen söka sig fram och ned. Kan ej få hästen att ställa sig, utan detta måste göras för sitsen eller med tränsbett/kapson.
Ställning – En böjning i nacken, där innerörat hamnar lägre än ytterörat. Underkäksbenet böjs in under atlaskotans (första nackkotan) vinge.

Travers – Sluta
Tränsbett – Två eller tredelat bett. Har en ställande funktion.

Öppna – Hästen är böjd genom kroppen och tar framdelen lite innanför spåret. Inner bakben bär mer vikt.

Versade – Öppna