Utveckla ditt hästseende

Att utveckla sina hästögon gör du hela livet. Ju bättre du kan se vad som händer desto lättare är det att ta ett beslut om det är något som behöver korrigeras.

Nu gäller det att börja utveckla sitt seende, sina hästögon. Om du inte ser så kan du ju inte heller be hästen att ändra på sig, till att röra sig i en mer optimal form. Om du ber om en öppna, dvs. att bakdelen flyttar ut, kan du börja med att titta på hovarna. Går inner bakbenshov utanför inner frambenshov? Om du jobbar på mjukt underlag kan du titta på hovspåren i marken. Välj ut ett inner framhovsspår och titta på det tills inner bakhov kommer farande. Är bakhovens spår utanför framhovens spår, eller behöver jag be att bakdelen flyttar ut mer? I slutan vill du se att inner bakhov sätts ner innanför inner framhov. Börjar det kännas bekvämt med att titta på inner benpars hovar? Vrid då blicken till det yttre benparet, och lyft så småningom blicken till höftpartiet. Kan du se att hästens inner höft går fram och ner när hästen tar ett steg fram med det benet? Hur rör sig hästens bål? Kan du se att den svingar ut och in när hästen rör sig?

Att utveckla sitt seende tar tid och det finns alltid fler och finare detaljer att hitta.

Att utveckla sitt seende tar tid och det finns alltid fler och finare detaljer att hitta. Jag kommer själv ihåg hur hopplöst omöjligt det var att se hästens inre höft röra sig fram och ned tills det helt plötsligt en dag bara var där. Då for jag runt i vild glädje över att mina ögon äntligen öppnats!

Kom ihåg

  • Börja titta på hovarna i förhållande till varandra och lyft sedan blicken upp över hästen.
  • Det tar tid att utveckla sina hästögon men fortsätt bara så kommer du en dag att se.