Grundläggande ledövningar

I de grundläggande ledövningarna får du grunderna i det kroppsspråk du kommer att använda i all träning med hästen. Ni hittar en form för ert samarbete och blir uppmärksamma på varandra.

Led din häst precis som om du skulle gå ut i hagen med den, dvs gå framlänges och placera dig i höjd med hästens bog. Nu ska ni tillsammans börja gå och ni ska tillsammans stanna. Nu är det fokus på tillsammans.

led-positioncrop
Under ledövningarna står och går du ungefär i höjd med hästens bog.

Att gå tillsammans innebär inte att du går iväg och sedan får med dig hästen genom att dra i tygeln. Det innebär att ni båda två tar det första steget ihop, samtidigt. Om hästen inte är med på noterna så använd spöet bakom ryggen på dig själv för att peta hästen i skänkelläget så att den får lite energi och följer med. Du måste tydligt visa i din kropp att du vill börja gå, så för din tyngdpunkt framåt och luta din överkropp svagt dit du vill.

start-ledovning
Starta hästen genom att luta dig lite framåt och vid behov använd pisken i skänkelläget, bakom din rygg.
stopp-ledovning
Stanna hästen genom att luta dig lite bakåt, och vid behov använd pisken på bringan.

I början kan det ge lite extra stöd att gå längs med staketet/ridhusväggen om hästen är lite slingrig i start och stopp. När ni nu har lyckats starta så fint ihop så ska ni också stanna ihop. Förbered en halt genom att andas ut, sjunk ner lite i knäna, luta överkroppen en aning bakåt och ta myrsteg tills du känner att hästen är med på noterna och först då stannar ni, tillsammans. Om hästen inte alls vill stanna upp så använd pisken på bringan på hästen. Stanna inte själv och låt hästen gå förbi dig, utan följ med och sakta ner så gott det går och först när hästen också är i fas att stanna så stannar ni. Viktigt att tänka på i ledövningarna är att tygelhanden inte reglerar hästens hastighet! Att själv gå iväg och dra hästen efter sig, alternativt stanna och rycka till i handen för att hästen också ska stanna leder bara till allmän ovilja och spänningar i hästens nacke. Du reglerar hästens hastighet med spöhanden om den inte lyssnar på kroppsspråket. Spö på bringan betyder sakta ner, och spö i skänkelläget betyder öka hastigheten.

Du reglerar hästens hastighet med spöhanden.

När det går att starta och stanna på rakt spår längs väggen så går du innanför spåret och gör lite olika figurer. Du kan t.ex. göra en volt, en åttvolt, serpentiner, ja precis vilken väg som du bara kan tänka dig. För att kunna göra dessa kringelikrokar måste du kunna styra din häst åt höger och åt vänster. I början kan du behöva vara lite extra tydligt i svängarna. Om du går åt vänster, så vänd din kropp tydligt till vänster, om det behövs ta en liten impuls i tygeln, vänta in så att hästen är med och så vrider ni tillsammans. Ska du gå åt höger kan du föra upp din spöhand mot hästens huvud och vrida din kropp, invänta hästen och sväng. Hitta en takt där ni båda kan arbeta avslappnat i.

vanstersvang-ledovning
Vänd din egen kropp tydligt till vänster i en vänstersväng.
hogersvang-ledovning
Vänd din egen kropp till höger och lyft din tygelhand mot hästens huvud för att göra en högersväng.

När ni har gjort en halt vill du även kunna backa ett par steg. Förbered hästen på att ni ska gå bakåt genom att knacka med spöet på bogen och ta stegen tillsammans. Börja gärna backa intill staketet/ridhusväggen så att det blir rakt bakåt.

Fokusera på att använda ditt kroppsspråk för att föra hästen dit du vill.

I de grundläggande ledövningarna hittar ni era privata och gemensamma sfärer. Både du och din häst har varsin ”energibubbla” och ni får inte gå och hänga på varandra, utan ni ska hålla ett lagom avstånd så att ni kan gå i balans bredvid varandra. Tillsammans bildar ni en bubbla och denna gemensamma bubbla är den som ska föras framåt eller åt sidorna. Fokusera på att använda ditt kroppsspråk för att föra hästen dit du vill.

Kom ihåg

  • Starta ihop – luta dig lite framåt.
  • Stanna ihop – sjunk ihop i knäna och luta dig lite bakåt.
  • Spöet reglerar hastigheten om inte kroppsspråket räcker. Öka med pisk i skänkelläget. Sakta av med pisk på bringan.
  • Häng inte på varandra. Respektera varandras personliga sfärer, men skapa även en gemensam sfär.